Образовање је заиста лично и зато је древни Атињани слали своје потомство учитељима-водичима попут Сократа како би постали зрели људи.

Данашње масовно образовање производи мајмуне дипломама.